Sistemele rezistente la foc ignifuge Aluprof MB 60E EI, MB78EI si MB118EI sunt proiectate in vederea obtinerii peretilor despartitori ignifugi de interior sau exterior, cu usi cu unul sau doua canaturi avand clasa de rezistenta EI15’, EI30’, EI45’, EI60’, EI90’ si EI120’.

CERINTELE TEHNICE PRIVIND STRUCTURILE IGNIFUGE DIN CLADIRI

In conformitate cu cerintele prevazute in Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/1 – 2013, precum si a normei europene EN 13501-2 privind conditiile tehnice care trebuie indeplinite de cladiri si localizarile lor (cu modificari ulterioare), usile si ferestrele ignifuge, proiectate pentru a fi instalate in golurile situate in elementele verticale de compartimentare ale cladirii trebuie proiectate si executate intr-un mod care in caz de incendiu va asigura:
– prevenirea raspandirii incendiului
– limitarea raspandirii focului si fumului din cladire in alte spatii si zone,
– limitarea raspandirii incendiului in cladiri adiacente,
– facilitarea evacuarii utilizatorilor prin limitarea nivelului de radiatie termica,
– asigurarea sigurantei pentru a facilita actionarea echipelor de salvare.

Clasa de rezistenta la foc a elementelor despartitoare solicitata depinde de clasa de rezistenta la foc din care face parte cladirea. Aceste relatii sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Clasa de rezistenta la foc a cladiriiClasa de rezistenta la foc a peretului despartitori
AEI60
BEI30
CEI15
D
E

SIGURANTA SI CONFORT

Gama largă de sisteme oferite de ALUPROF permite obţinerea unor elemente structurale, în vederea asigurării ”zonelor antiincendiu” din clădiri şi oferă condiţiile necesare pentru evacuarea persoanelor aflate în interior. Aceste soluţii includ ambele produse legate structural de sistemele de ferestre şi de uşi şi reprezintă interfaţa cu sistemul de tip montant-traversă. Rezistenţa la foc a acestui tip de produs, în funcţie de cerinţe, poate varia de la clasa EI 15’ la EI120’ pentru structurile verticale, putând ajunge până la clasa REI 20 / RE 30 pentru acoperişuri. Următoarele produse sunt incluse în grupa de produse responsabile de siguranţa persoanelor aflate în clădire în timpul nunui incendiu: pereţi şi uşi despărţitoare interioare şi exterioare MB-78EI (clasele EI 15’ la EI 90’), uşi glisante automate MB-78EI DPA (EI 30’), pereţi ignifugi MB-118EI (EI 120’), faţade ignifuge MB-SR50N şi MB-SR50N EI (clasele EI 15’ la EI 60’), acoperişuri ignifuge vitrate (REI 20 / RE 30), uși etanșe la fum MB-45D şi ferestre şi trape de evacuare a fumului. O importantă caracteristică a soluţiilor ALUPROF o reprezintă posibilitatea de îmbinare a diferitelor structuri, menţinând rezistenţa ignifugă corespunzătoare, aşa cum este valabila pentru sistemele de usi incorporate în faţade MB-78EI. Întreaga structură poate avea, astfel, o clasă EI 30’ sau EI 60’. O solutie asemănătoare de încorporare a uşilor sistemului MB-78EI este valabila si în sistemul MB-118EI.